ETM - EMBEDDED TACTICAL MEDIC (ETM) ®

Van Parijs, Brussel, via Nice, Barcelona of recentelijk tot Colombo in Sri Lanka, de laatste jaren zijn de aanvallen overal ter wereld toegenomen. Auriex realiseerde zich snel dat er tussen het moment van de aanval en de tussenkomst van de helpers kostbare minuten verstrijken. Seconden, minuten vaak essentieel om schade te beperken en verliezen te beperken.

 

ETM's zijn gekwalificeerde personen. Alle hebben een geschiedenis gemeen met het leger of de politie. Allen hebben een geavanceerde opleiding gevolgd in onder meer tactische geneeskunde, stressmanagement en situatieanalyse.